Mesafeli Abonelik Sözleşmesi


Madde 1 - TARAFLAR

 

SAĞLAYICI :

Unvanı :

Boğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres :

Maslak Mah.Bilim SK. No: 5A Kapı No: 9 Sarıyer / İstanbul

Telefon :

0(850) 305 22 55

E - Posta:

[email protected]

MERSİS:

0179116042700001

ALICI(TÜKETİCİ) :

Adı - Soyadı:

xxxx

Adres :

xxxx

Telefon :

xxxx

E - Posta :

xxxx


Madde 2- HİZMET, BEDEL VE ÖDEME


Bu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ait http://fitbrokoli.com isimli internet sitesi ('Web Sitesi') üzerinden verilen ve Alıcı’ya “kilo almak istiyorum, kilo vermek istiyorum, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek istiyorum, bağışıklığımı güçlendirmek istiyorum” seçenekleriyle sunulan bir diyetisyenlik hizmeti olup bu hizmet, Alıcı’ya bir diyetisyen atanması, Alıcı’nın kendisi ile ilgili bilgileri formlar aracılığıyla diyetisyenine iletmesinden sonra söz konusu bilgilere uygun olarak diyetisyeni tarafından kendisine bir diyet önerisi/programı oluşturulması, Alıcı’nın sorularının anlık olarak cevaplandırılması suretiyle kendisine sürekli destek sağlanması ve ayda bir kez diyetisyen ile telefon görüşmesi yapılması hizmetlerini (“Hizmet”) kapsamaktadır. Bu Sözleşme ile Hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Abonelik türü ve bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Abonelik Türü

Ödeme Bilgileri

Ödeme Toplamı

Fatura Bilgileri


  1. Madde 3- CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu Hizmet, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca Alıcı tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir.Açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmelikler kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu sözleşme kapsamı dışındadır.


Madde 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde gösterilen Hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile cayma hakkına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

4.2. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Alıcı’nın ödeme yapması ile Hizmet, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır. 

4.3. Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak işbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın Hizmet bedelini ödeyerek Sağlayıcı’yı bilgilendirmesine kadar Sağlayıcı Hizmeti vermekten imtina eder.

4.4. Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, Hizmetin başlamasından sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya verilen Hizmet derhal durdurulacaktır.

4.5. Alıcı, aylık veya yıllık olarak aldığı Hizmetin yenilenmesine abonelik süresinin sona ereceği tarihe kadar onay vermezse, Alıcı’nın üyeliği kendiliğinden sona erecektir.

4.6. Alıcı aylık abonelik şeklinde aldığı Hizmeti ancak Sağlayıcı tarafından Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması veya Hizmetten yararlanmasını engelleyecek geçerli bir sebebin varlığı halinde iptal edebilecektir.Bu durumda Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. Alıcı’nın yıllık abonelik şeklinde aldığı Hizmeti iptal etmek istemesi halinde ise, Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ilgili tutar, Hizmetin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3(üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir.Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Sağlayıcı’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.7. Alıcı, kendisine uygun diyet programlarının oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için kendisi ile ilgili yaş, kilo, boy, hastalık vs.gibi bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Aksi halde, Alıcı nezdinde diyet programlarının uygulanmasından doğacak her türlü zarardan Alıcı sorumlu olacaktır.

4.8. Sağlayıcı, Sözleşme konusu Hizmetin eksiksiz, Alıcı tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. Sağlayıcı, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, internet bağlantısının kesintiye uğraması, internet sitesine erişimin kamu makamları tarafından durdurulması gibi bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir.Alıcı, bu durumlar için Sağlayıcı’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

4.9. Alıcı, Hizmet ile ilgili talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme'nin giriş kısmındaki Sağlayıcı iletişim kanalları ile Sağlayıcı’ya bildirebilir.

4.10. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan Sağlayıcı’nın adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C.Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilere hizmetin sağlandığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.


Madde 5 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME


Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Sağlayıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Sağlayıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


Madde 6 – YÜRÜRLÜLÜK VE GEÇERLİLİK


Alıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturanEK- Kullanıcı Sözleşmesi ile Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve( ilgili Sözleşme ayrıca Alıcı’nın vermiş olduğu e - mail adresine de gönderilmektedir .) tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 


EK: Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanıcı Sözleşmesi


  1. 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi(bundan böyle “ Kullanıcı Sözleşmesi ” olarak anılacaktır), Maslak Mah. Bilim SK. No: 5A Kapı No: 9 Sarıyer / İstanbul adresinde kayıtlıBoğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca'Fit Brokoli' olarak anılacaktır) ile www.fitbrokoli.com alan adlı web sitesini kullanan kişi(bundan böyle kısaca “ Kullanıcı ” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.


  1. 2. Tanımlar

Ara yüz: Fit Brokoli tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veri tabanının sorgulanabilmesi dahil Web Sitesi üzerinde yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

Hizmetler: Fit Brokoli tarafından kullanıcılara Fit Brokoli’nin Whatsapp kurumsal hesabı aracılığıyla sunulan beslenme danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kullanıcı:  Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder.

Veri Tabanı: Web Sitesindeki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Fit Brokoli’ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder.

Web Sitesi: www.fitbrokoli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Fit Brokoli’nin Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder.


  1. 3. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcının Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesi içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Fit Brokoli tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir.


  1. 4. Kullanıcı Şartları

4.1. Kullanıcılar Web Sitesine e - posta adresleri / telefon numaraları ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve Fit Brokoli tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. Kullanıcı Web Sitesine kayıt olduktan sonra Fit Brokoli tarafından bu başvurunun onaylanması ile Kullanıcı hak ve yetkisini kazanır.Kullanıcının başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Fit Brokoli tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir.

4.2 Fit Brokoli dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir.Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı başvuru Fit Brokoli tarafından reddedilebilir.


  1. 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Kullanıcı, üyelik hesabına girişte kullandığı kullanıcı bilgileri ve şifrenin güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumlu olup Fit Brokoli, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.Kullanıcının bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Kullanıcıların ve/ veya Fit Brokoli’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Kullanıcı sorumludur.Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği taktirde, Fit Brokoli’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.3. Herhangi bir sebeple üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Fit Brokoli tarafından tespit edilmesi halinde, Fit Brokoli Kullanıcının üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal eder.

5.1.4. Kullanıcı, Web Sitesi dahilinde gerek yazışmalarda gerekse randevu esnasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Fit Brokoli, Fit Brokoli’nin çalışanları ve yöneticileri, Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir.

5.1.5. Kullanıcı, Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanırken Web Sitesi dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.1.6. Kullanıcının, Web Sitesi vasıtasıyla yasalara aykırı, tehdit içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren mesajları iletmesi kesinlikle yasaktır.Fit Brokoli bu şekilde mesaj içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.1.7. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.Kullanıcının, Web Sitesine kayıt olduğu ve Fit Brokoli tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Fit Brokoli, ilgili Kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.Bu halde Kullanıcı, herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2.Fit Brokoli’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Fit Brokoli, Hizmetleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Fit Brokoli gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağda, yazılımda veya dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Web Sitesine erişimi herhangi bir bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir veya durdurabilir.


  1. 6. Gizlilik

6.1. Kullanıcının kendisi tarafından Web Sitesine girilen Kişisel Veriler Fit Brokoli tarafından Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde(Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen[www.fitbrokoli.com] sayfasını ziyaret ediniz.Fit Brokoli, Web Sitesinde yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde yayınladığı anda yürürlüğe girer.Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Fit Brokoli’den söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.

6.2. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden beslenme danışmanlarına ilettikleri mesajların içerikleri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Fit Brokoli tarafından saklanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen[www.fitbrokoli.com] sayfasını ziyaret ediniz.

6.3. Fit Brokoli, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.


  1. 7. Diğer Hükümler

7.1.Değişiklikler. Fit Brokoli, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Fit Brokoli’nin Web Sitesine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcıya Web Sitesi ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Fit Brokoli’den yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının ve / veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/ veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır.

7.3.Mücbir Sebep. Fit Brokoli, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Fit Brokoli’den herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

7.4.Devir ve Temlik. Kullanıcı, Fit Brokoli’nin yazılı onayı olmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

7.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır.

7.6.Kayıtların Geçerliliği .Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Fit Brokoli’nin Veri Tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 / 1.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7.Yürürlük .İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kullanıcı Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.