Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Biz, Boğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.fitbrokoli.com alan adlı web sitesi (“Site”) aracılığıyla verilen beslenme danışmanlığı hizmetinden yararlanmak istediğiniz takdirde hangi kişisel verilerinizi hangi kapsam ve koşullarda işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, aktivasyon kodu;

Kişisel Bilgiler: Cinsiyet, eğitim durumu, meslek bilgisi, şehir bilgisi;

İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, Site üzerinde gerçekleştirilen hareketler;

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre/parola bilgileri, Siteye son giriş tarihi,  görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, kullanıcı hareketleri;

İçerik Verileri: Mesajlaşma içeriği;

Sağlık Verisi: Tansiyon, şeker, kolestrol ve kan yağları hastalığı, tiroid, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı, demir eksikliği, kan değerleri, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı, gut hastalığı, kanser hastalığı, safra kesesi, karaciğer hastalığı, hamilelik durumu, menopoz/andropoz bilgisi, adet durumu, idrar ve dışkı durumu, uyku düzeni, kullanılan ilaçlar, beden kitle endeksi, gıda alerjisi bilgisi, stres durumu, sigara kullanımı, boy ve kilo;

Anket Cevapları: Anketin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi, yemek, egzersiz ve spor alışkanlıkları ile süreleri, fiziksel aktivite durumu bilgisi, günlük adım bilgisi, özel beslenme tercihi (glutensiz, vejeteryan, vegan, ketojenik vs.), diyet/beslenme programı uygulama geçmişi bilgisi, yaşam alışkanlıkları (evdeki kişi sayısı, öğün bilgisi, öğün başlangıç ve bitiş saatleri, sevilen ve sevilmeyen besinler, su tüketimi, şeker/tuz kullanımı, alkol kullanımı, yemek porsiyonları, gün içinde tüketilen besin türleri ve miktarı, paket servis kullanımı, içecek (kahve, çay ve kola) tercihi ve kullanım sıklığı;

Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone/üye kimlik bilgileri;

Diğer: Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel veriler.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması, kullanıcının sponsoru olduğu kurumun tespiti, kullanıcı kaydının yapılması, sözleşmelerin kurulması, hizmetin ifası, danışmanlarımızdan randevu alınması, randevu sisteminin oluşturulması, danışmanlarımızın sizlerle iletişim kurması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, müşteri memnuniyeti, şikayet yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla,

Kişisel Bilgi: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, müşteri portföy yönetimi amaçlarıyla,

İşlem Bilgisi: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi amaçlarıyla,

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Sitedeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, Sitede oluşabilecek hataların giderilmesi ve kullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek amaçlarıyla,

İçerik Verileri: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve engellenmesi, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajların tespiti ve engellenmesi amaçlarıyla,

Sağlık Verisi: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda saklanması amaçlarıyla,

Anket Cevapları: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla,

Diğer: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla,

Trafik Verileri: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, ve

Kişisel verileriniz ayrıca sözleşmelerin ve hizmetin ifası nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda haklarımızın korunması ve kullanılması amacıyla ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.


Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

Şirketimiz, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından; Sitemizde yer alan kayıt formunu ve kullanıcı hesabınızda yer alan bilgileri doldurmanız suretiyle, Sitemizde yer alan “Merhaba Brokoli” adlı butona tıkladığınızda danışman tarafından www.surveymonkey.com (SurveyMonkey, yanıtlayan kişilerin kimliğini belirlememektedir. Daha fazla bilgi için lütfen https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#three-two-respondent adlı web sitesini ziyaret ediniz.) isimli web sitesi üzerinden sizle paylaşılan anket formu, danışan memnuniyet formu aracılığıyla; ve danışmanlarımızla yaptığınız yazılı görüşmeler Whatsapp platformu vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması(Trafik verilerinin saklanması),
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması(Veri güvenliğinin sağlanması),
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması(Sözleşmelerin ifası),
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması(Kimliğinizin doğrulanması, hizmetin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması),

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması(Sözleşmelerin sonlandırılması),
 • Açık rızanızın bulunması(Sağlık verileriniz ancak açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir.Beslenme danışmanlığı hizmetinin ifası amacıyla tarafınız ile Whatsapp platformu üzerinden iletişim kurulması ve böylelikle alt veri işleyen Whatsapp Inc.tarafından verilerin depolanması amacıyla yurtdışına aktarım yapılabilmesi deancak açık rızanızın bulunmasına bağlıdır.)

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir ?

KVKK’nın 11.madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, www.fitbrokoli.com adresinde bulunan form ile; size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [email protected] adlı KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Astoria Sit. No: 127 / 2 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi [email protected] adresine bildirebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C.kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sorumlusu: Boğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Sit. No: 127 / 2 Şişli / İstanbul

Mersis No: 0179116042700001