Çağrı Merkezimiz Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Boğaziçi BC Teknoloji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Şirketimiz web sitesi üzerinden aldığınız randevularda; beslenme danışmanlarımızla yapacağınız görüşmeler sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda görüşmeler esnasında beslenme danışmanlarımızla paylaştığınız kişisel verileriniz;

  • Beslenme danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin verilmesi, size özel hazırlanan beslenme ve diyet programının takibi ve sorularınızın cevaplanması,

 

  • Şirketimizin hizmet kalitesinin temini, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesi uyarınca; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

 

Sağlık verileriniz ise ancak açık rızanıza istinaden telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.  Fakat hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya  ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

  1. Kanun’un 11.Maddesi Uyarınca Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre; www.fitbrokoli.com adresinde bulunan form ile; kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Maslak Mah. Bilim SK. Sun Plaza No: 5A Kapı No: 9 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla, güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [email protected] adlı KEP adresine veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile taleplerinizi [email protected] adresine bildirebilirsiniz.